Jak powinien wyglądać idealny podręcznik do edukacji wczesnoszkolnej?

Edukacja wczesnoszkolna jest jednym z najważniejszych etapów w życiu każdego dziecka. Podręcznik jest naukowym i praktycznym opisem wiedzy i konkretnych działań, które umożliwiają uczniom postępy w rozwoju także w tym czasie. Wydawnictwa WSiP podręczniki te wszystkie postanowienia realizują.

Podręczniki w edukacji wczesnoszkolnej

Jednym z nadrzędnych celów wczesnej edukacji jest wyraźne zaznaczenie istoty tego etapu edukacji jako formuły całościowego wspierania rozwoju uczniów. Cel ten zobowiązuje zatem nauczycieli do zapewnienia wszechstronnego wsparcia dla wszystkich aspektów rozwoju ucznia, tak aby otrzymując to wsparcie, uczeń robił określone postępy. Podręczniki na tym etapie powinny umożliwić:

  • odkrywanie własnych kompetencji,
  • uświadomienie sobie wartości własnych działań,
  • znajomość podstawowych wartości.

Ogólnym celem podręcznika powinno być zatem zapewnienie wszechstronnego wsparcia dla rozwoju dziecka, przy ogólnym założeniu przyczynowości pracy nauczyciela i aktywności ucznia. Wszechstronne wsparcie jest zindywidualizowane dla każdego ucznia, z poszanowaniem indywidualnego potencjału każdego dziecka. Idealne podręczniki powinny te procesy wspomagać.

Pomoc w zdobywaniu wiedzy

Przede wszystkim podręcznik powinien usprawniać proces nauczania i uczenia się. Dlatego też wydawnictwo WSiP podręczniki wydaje zawierające skuteczne narzędzia badawcze do pracy z dziećmi, a dodatkowo zaopatruje nauczycieli w narzędzia do testowania. Takie instrumenty są nadal stosowane w praktyce: miesięczne, semestralne lub roczne testy zewnętrzne, oceny, w tym testy umiejętności, dyktanda, itd. Sprawdzanie postępów rozwojowych ucznia polega na obserwacji i diagnozie, w formie opracowanej przez samego nauczyciela, w zależności od zastosowanych metod pracy i z uwzględnieniem, czy są one odpowiednie dla praktycznych możliwości dzieci w klasach 1-3.

Wspomaganie praktycznych umiejętności dziecka

Ogólny cel wczesnej edukacji ma być osiągnięty poprzez realizację konkretnych zadań. Realizacja tych zadań jest dla uczniów jedyną drogą do rozwoju i postępu. Cała społeczność szkolna dorosłych pracuje na rzecz realizacji tych zadań. Zadania te są skonstruowane w taki sposób, aby dziecko mogło przy wsparciu nauczyciela sobie z nimi poradzić. Dlatego też autorzy podręcznika analizują zadania napisane na podstawie podstawy programowej, szczegółowo je określają i wykorzystują język przyjazny dla dziecka.

Miłość zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com